0
(0)

Defektiks oli ventilatsioonisüsteemi liiga kiired pöörded, mis tekitas müra. Skeemis ole võimalik teha mõned muudatused ja seadistada ventilaatori kiirus keskmiseks.

 

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!