Voimme tehdä olemassa olevan laitteiston muutostöitä tai rakentaa aivan uusia laitteita ja komponentteja